bjergbestigning.jpg
 

INSPIRATIONS-OPLÆG - de korte forløb

Hvis det kan være svært at finde tid til en hel workshop, får du/I her muligheden for at arbejde med emnerne enkeltvis. Det kunne være som inspiration ved et team/afdelings-møde, et oplæg ved en pædagogisk dag el. lign.

Emner og indhold

  • Forældresamarbejdet på dagsordnen - du får viden om de forskellige parametre der er afgørende for det gode samarbejde. Du vil få indsigt i de forskellige redskaber der bør være i din værktøjskasse, og gennem små øvelser vil du selv kunne gå de næste skridt på vej mod et styrket skole-hjem-samarbejdet

  • Den professionelle rolle - viden om hvordan din hjerne løber om hjørner med dig, sprogets betydning, det kognitive princip og hvordan du bliver i stand til at gå ind og ud af den professionelle rolle, som du ønsker.

  • Hvordan gør du så? - her er der fokus på at klæde dig på vha konkrete redskaber. Du bliver bedre til at vælge mellem forskellige virkemidler i pressede situationer, og du afprøver hvordan en konkrete samtale kunne foregå, gennem rollespil og refleksion. '

  • Den svære samtale - de fleste fagpersoner med relationer til andre mennesker som ét af jobområderne, vil opleve en svær samtale eller måske flere. En samtale er svær når der er noget på spil for samtale-parterne. Du skal kunne rumme forældrenes følelser - vrede/sorg/frustration - og samtidig kunne holde samtalen på rette spor, og arbejde hen i mod en løsning eller et delmål. Ved oplægget kommer vi rundt om den svære samtale, faldgruber og muligheder for forløsning af konflikter eller uenigheder.

Et oplæg tager 1 time, og jeg kommer ud på jeres skole/virksomhed. Deltagerantal max 20