DRØMMER DU OM, at HAVE RO I MAVEN før en SVÆR forældresamtale?

DRØMMER DU OM, at EFTERLADE SAMARBEJDSPROBLEMER PÅ SKOLEN, NÅR DU GÅR HJEM?

DRØMMER DU OM, at have redskaber og viden nok til at løse opgaven MED SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET

…. kan du mærke i din krop hvor fantastisk det må være?

Det kan lade sig gøre, og jeg kan hjælpe dig med at komme derhen.

At være ny-uddannet lærer byder på utallige udfordringer. Den faglige udfordring, didaktikken, eleverne, kollegerne og ikke mindst forældrene.

Under uddannelsen er udvikling af dine relationskompetencer, viden om kropssprog, opbygning af mødestruktur, den professionelle lærer, viden om forældrenes forventninger mm, ikke noget der er så meget tid til. Du kan derfor stå i den situation ude på skolen, at du ikke føler dig klædt på til den vigtige opgave; at samarbejde og samtale med forældrene.

Mange undersøgelser viser, at et godt samarbejde mellem skole og hjem kan være en afgørende faktor for elevens/barnets trivsel og dermed læring. Det er derfor utrolig vigtigt at du lykkes med opgaven, og får etableret og vedligeholdt et konstruktivt, positivt og givende samarbejde med “dine” forældre.

Det kan jeg hjælpe dig med.

Jeg tilbyder dig et MENTOR-FORLØB hvor du:

  • får faktuel viden og forskning på området

  • arbejder med dine personlige styrker, så du bliver hørt og respekteret

  • arbejder med dit kropssprog og din udstråling

  • får helt konkrete redskaber til brug direkte hjemme på skolen

Du bliver ganske enkelt klædt bedre på til den til tider svære opgave.

Så bliver det lidt lettere og meget sjovere at være lærer.

Da både du og din skole får stort udbytte af forløbet, bør du undersøge om ikke skolens budget kan dække din udgift.

MENTOR-FORLØBET finder som udgangspunkt sted i mit lokale på Møn, men såfremt det ikke er muligt for dig, kan vi aftale alternativer.

Kontakt mig og få en snak om det er noget for dig.

Navn *
Navn