Den ene ting du aldrig må gøre, når du taler med den kritiske forælder

Som du måske læste i mit tidligere blog-indlæg, handler mine nyhedsbreve i disse uger om de forskellige forældre-typer. Jeg har taget udgangspunkt i John Aasted Halses forskellige forældre-typer, og vil i mit næste blog-indlæg inddrage Rikke Yde Tordrups bog: Markante forældre.

Hvis du vil læse om hvordan du tilgår de såkaldte almindelige forældre, kan du læse mere her

DE DISKUSSIONSLYSTNE FORÆLDRE

Disse forældre er typisk veluddannede, prioriterer ligeværd højt og er meget ansvarlige mht. skole og børn. De stiller krav på en rolig og velafbalanceret måde, men stiller ofte spørgsmål til pædagogisk praktisk og det faglige indhold.

De er relativt nemme at samarbejde med, men da de ofte har mange krav, ideer og forslag til lærerens undervisning, kan den enkelte lærer ofte føle sig overvældet og kritiseret. Det er dog sjældent intentionen bag spørgsmålene.

DEN ENE TING DU ALDRIG MÅ GØRE ER; AT TAGE KRITIKKEN PERSONLIGT

Hvis du tager kritikken personligt vil du begynde at forsvare dig, og forklare og forklare. Din krop vil måske udstråle irritation og vrede, den enkelte forælder kan føle sig misforstået og en negativ spiral kan begynde.

Nogle lærere har oplevet, at netop disse forældre mister tilliden til dem og deres faglighed, og begynder at så tvivl i forældregruppen. Det ønsker vi ikke.

Disse forældre har mange ressourcer og overskud, som de gerne investerer i deres barn skole, så prøv at se dem som en gave. En gave der kan lette din arbejdsbyrde i hverdagen og på tur. De løser gerne praktiske opgaver, organisere forskellige aktiviteter, og kan måske bidrage med faglighed fra verden udenfor skolen og dermed give dig mere tid til undervisningen og pædagogikken.

EKS:

Sofies mor har hørt om et nyt bogsystem i matematik, der skulle give langt mere fysisk aktivitet og læring i faget. Hun spørger om du har hørt om det, og om du ikke kunne bruge det system eller noget af det i din undervisning.

DIT SVAR:

Du har ikke hørt om det, men synes det lyder spændende. Du sætter pris på hendes gode input, og vil læse mere om det så snart du finder tid til det. Det er altid godt at blive inspireret.

Her på skolen er proceduren dog sådan, at fagudvalgene jævnligt gennemgår de forskellige bogsystemer og tager nye hjem på prøve. Så vurderes om det faglige indhold og strukturen lever op til de mål og ønsker skolen har i faget. Lige pt er der ikke midler til at udskifte bogsystemer, men du vil tage hendes forslag med i betragtning til næste gang.

Du er glad for hendes engagement, og sætter stor pris på at få gode ideer til at gøre undervisningen bedre.

RESULTAT:

  • du bliver ikke ramt på dine følelser og forstår, at Sofies mor ikke ønsker at kritisere dig og din undervisning

  • du har fået inspiration, du måske senere kan finde tid til at se nærmere på

  • Sofies mor føler sig hørt, mødt og anerkendt

  • den næste samtale med Sofies mor tager udgangspunkt i en positiv dialog

  • Sofies mor vil måske fortælle de andre forældre, at hun har tillid til dig som lærer

De diskussionslystne forældre, har ressourcer og energi de ønsker at investere i deres barns skole. Så hvis du ser dem som den ressource de er, vil de kunne være en stor hjælp i dit arbejde med klassen. De vil gerne hjælpe med praktiske ting, organisere og i det hele taget gøre en forskel, hvis du giver dem lov.

De vil bare gerne vide, hvorfor du gør hvad du gør.

Følg med næste gang, når jeg kommer med forslag til, hvordan du samarbejder med de mere markante og selvoptagede forælder-typer.