Forældrene der står af......

Du er nu nået til sidste indlæg i serien om de forskellige forældretyper.

De fraværende forældre - eller de forældre der sjældent eller aldrig kommer på skolen.

“Ja, så slipper jeg da for at bruge tid på dem” - tænker du måske.

Du har en pointe. Hvis alt går glat, eleven er glad og trives og der ingen problemer er, hvorfor skulle forældrenes valg så være din bekymring?

Kravene til forældre i den danske skoleverden er tårnhøje. De skal deltage i samtlige aktiviteter og møder på skolen, lave legegrupper, indgå i sociale fællesskaber med andre forældre, følge med i informations-strømmen på Intra, støtte deres barn læring hjemme, sørge for turtasker, madpakker, gymnastiktøj, legeaftaler, musikskoleaftaler mm

Kravene er eskaleret voldsomt, og det er langt fra alle der kan eller vil leve op til alle disse krav.

Jeg har tidligere skrevet om de forældre der ikke kan eller har ressourcerne til at deltage og støtte op, men disse forældre er primært en gruppe der har valgt skolen fra. De har udliciteret opgaven til lærerne og har det fint med det.

Som lærer kunne du måske ønske dig det anderledes, men dit primære fokus er på barnet.

Trives barnet eller gør det ikke?

Hvis barnet ikke trives, bør du kontakte forældrene personligt eller pr. telefon. Det vil sjældent være nok, at skrive på Intra. Måske har disse forældre ikke forstået hvad skolens projekt er? At skole og forældre bør samarbejde om elevens skolegang, og at forældrenes interesse i barnets skolegang kan styrke trivsel og læring.

At klargøre skolens projekt og deres andel af opgaven, og tydeliggøre hvilken betydning deres engagement kan have for deres barn, kan også virke på nogle af disse forældre.

MEN hvis barnet trives - er det deres beslutning og du kan vælge at se deres valg, som en tillidserklæring til dig og din rolle i deres barns skolegang. Vi kan ikke tvinge forældrene til deres del af samarbejdet, men du kan bruge din energi på at gøre deres barns skolegang så god som muligt.

Hvorfor overhovedet type-opdele forældre?

Mit mål har været at åbne til nye tilgange og nye vinkler på samarbejdet. At komme væk fra dem-og-os-retorikken og forsøge at se hvert forældrepar som unikke. Vi har alle vores egne landkort (synsvinkel og opfattelse) at se verden ud fra, og de er aldrig ens.

Måske er du blevet inspireret til at vinkle tilgangen til forældresamarbejdet lidt? Det håber jeg.

God arbejdslyst