Hvilke typer er “dine” forældre

Forældre er ikke en homogen gruppe. De er lige så forskellige som dig og dine kolleger. Vist er der visse fælles træk og karakteristika, men grundlæggende er vi alle forskellige, og vi ønsker alle at blive behandlet derefter.

Så hvorfor overhovedet tale om typer?

Fordi du er nødt til at arbejde med din værktøjskasse. Hvis du kun har en HAMMER til rådighed, er der risiko for at alle problemer vil være et SØM😳

Man kunne sige at:

Hvis alle skal have samme vilkår - skal du behandle dem forskelligt✔️

Flere forskere og skolefolk har set nøje på dette område, bl.a. i et forsøg på at forenkle og tydeliggøre for både lærere og pædagoger, hvordan de kan navigere i dette nogle gange stormfuld farvand.

Jeg vil starte med JOHN AASTED HALSE, og hans kategorisering og forældretyper.

Opdelingen i generelle grupper tager udgangspunkt i livsstil, holdninger og normer, og der vil derfor være forskelle selv indenfor gruppen. Ligeledes kan der også være forskellige typer indenfor samme forældre-par. Far og mor ønsker, tænker og mener måske ikke det samme. Ja, ja, ingen har jo sagt det skal være let😳


alm forældre.jpg

De såkaldte almindelige forældre

Det er den største gruppe.

De ligner lærerne, og deler værdier og holdninger et langt stykke hen ad vejen. De mener eks. at børn skal opføre sig ordentligt, de skal høre efter, være sociale, tage hensyn og at det sociale fællesskab er vigtigt.

De er nemme at kommunikere med og til, da de på forhånd har købt ind på skolens projekt og den ramme vi i dag afvikler skole i. De gør deres bedste for at leve op til skolens forventninger, og håber til gengæld at den positive indstilling vil gøre skolegangen lettere for deres barn.

diskussions-lystne.jpg

De diskussionslystne forældre

Gruppen er noget mindre end de almindelige forældre.

De er veluddannede, prioriterer ligeværdighed højt og er meget ansvarlige med hensyn til skole og børn. De stiller krav på en rolig og afbalanceret måde og er relativt nemme at samarbejde med. De stiller ofte spørgsmål til pædagogisk praksis og kommer selv med forslag eller gode ideer.

Nogle lærere vil opfatte disse forslag og ideer som en kritik af egen praksis, men det er typisk ikke intentionen bag.

selvoptaget voksen.jpg

De selvoptagede modspilsforældre

Disse forældre stiller krav. Men ikke til sig selv!

De har svært ved at modtage krav fra andre og er ofte kun optaget af egne børn og deres skolegang. De har meget fokus på deres eget liv og opdragelsen er svingende eller mangler helt.

Ofte er der tale om førstegangs-forældre. De er veluddannede, ambitiøse og taler meget. De har læst utrolig meget om børneopdragelse, men véd ikke meget om konkret praksis.

De fylder meget hos læreren og deres løsninger vil ofte være:

“Problembørn skal flyttes væk, lærerne skal bare vise noget mere autoritet og så skal de være dygtige til det fag, de underviser i.”

socialt udsatte familier.jpg

De omsorgs-svigtende forældre

De oplever store sociale udfordringer og har svært ved at leve op til forældre-rollen. De mangler ressourcer og erfaringer, og kæmper med mange andre problemer udover skolen.

Forældre der står af

Det er forældre der sjældent eller aldrig kommer på skolen. De har for travlt til at beskæftige sig med børnenes skoleliv og tænker det går nok. Det må andre tage sig af

Begge typer ses så godt som aldrig på skolen og er svære at komme i kontakt med. Og ofte vil det netop være disse forældre, lærerne har brug for at komme i dialog med.


Som jeg har understreget i begyndelsen, er det vigtigt du ser disse typer som vejledende og til inspiration. Mennesker er og bliver forskellige, men da vi er sociale væsener har vi også brug for at tilhøre en gruppe, med bestemte værdier, meninger og adfærdsmønstre.

Prøv nu at tænke “dine” forældre igennem. Hvem passer bedst ind i hvilke grupper?

De fleste vil havne i John Halses - alm. forældre - gruppen.

Din udfordring med disse forældre vil være at sikre dig, at de kommer til orde med hvad de VIRKELIG har på hjerte.

Thomas Nordahl, en anerkendt norsk skole-forsker, har i en undersøgelse dokumenteret, at i gruppen af såkaldte alm. forældre vil omk. 50% undlade at komme med kritik, forslag osv. af frygt for evt. konsekvenser for deres barn!! - så der sidder altså nogle forældre med noget de ikke får sagt. Det bør du være opmærksom på, så du giver dem plads og tid til at komme til orde.

Det kan derfor være en god ide, at starte skole-hjem-samtalen eller andre samtaler med at give disse forældre ordet.

Stil spørgsmål:

✔️ Hvad vil I gerne tale om?

✔️ Hvad fylder mest hos jer lige nu?

✔️ Hvad er det vigtigste for jer, vi får talt om i dag?

og så giv dem plads til at svare.

Vær tålmodig med dem, selvom tiden går. Du finder nok en anden måde at informere om alt det andet på din liste, hvis tiden går med deres bekymringer og tanker. Det er godt givet ud på den lange bane.

Følg med i mit næste nyhedsbrev, og få flere tips og konkrete redskaber til, hvordan du optimerer samarbejdet med de øvrige forældre-typer.

Rigtig god arbejdslyst

Janni

PS

Har du en kollega der kæmper med vanskelige forældre-relationer? - så giv hende/ham et tip om min hjemmeside: jannibang.dk, så de ikke går alene med det.