Fra workshoppen finder jeg specielt de forskellige spørgsmålstyper meget anvendelige i min hverdag i skolen.

Direkte til at tage i brug ved næste skole-hjem-samtale. Konkret og brugbart.

— Lisbeth Zibrandtsen - lærer - Susåskolen
Utrolig vedrørende for en praksis, hvor dialog med hjemmet i visionen vægtes højt, men i praksis kommer i klemme mellem tidspres og faglige arbejdsopgaver. TAK

Det har været virkelig godt. Inspirerende, tankevækkende og troværdigt.
Du kommer flot ud med dit budskab, du har en god kontakt med tilhørene og det visuelle materiale var superflot.

Konkrete redskaber. Jeg føler mig bedre klædt på og kan bruge redskaberne i andre sammenhænge også.
Dejlig inspirerende måde at formidle på.

Meget inspirerende, troværdigt, nærværende og konkret. Enkelt og forståeligt.

Tusind tak for en fantastisk dag.

Du var velforberedt, konkret, underholdende og med en god portion humor.

Yderst inspirerende kursus, der lægger godt op til reflektion over egen praksis. Dejligt!

Jeg synes, det har været meget anvendeligt og med mange konkrete brugbare ting.
Du er en super formidler, og du er tro mod det du formidler.

Super godt. Giver anledning til refleksioner. Dejligt med ny inspiration.

— Kommentarer fra workshop
Jeg tænker, at det var tankevækkende, hvor meget det betyder at rette fokus på at vi og vores samtalepartner har hver vores ståsted at tale ud fra. Og ikke mindst at man ofte selv glemmer den andens udgangspunkt

Inspirerende oplæg, som man får lyst til at bruge mere tid til at arbejde struktureret med. Godt med et oplæg med udgangspunkt i praksis/genkendelige erfaringer.

Dejligt oplæg. Forståeligt og overskueligt. Kunne have tænkt mig længere tid!
— Deltagere i Inspirations-oplæg